காவிரி மைந்தன் Epub ↠

➽ [Reading] ➿ காவிரி மைந்தன் By அனுஷா வெங்கடேஷ் ➲ – Usobet.co அமரர் கல்கியின் பொன்னியின் செல்வனைன் தொடர்ச்சியே இந்த காவிரி மைந்தன் எனுஅமரர் கல்கியின் பொன்னியின் செல்வனைன் தொடர்ச்சியே இந்த காவிரி மைந்தன் எனும் இக்காவியம் பொன்னியின் செல்வனை முடிக்கும் வித?.

??ே பதில்களைத் தராமல் பல புதுக் கேள்விகளைக் கிளப்பிவிட்ட்து பொன்னியின் செல்வன் கதையில் வந்த பாத்திரங்கள் பின்னர் என்ன ஆயி?.

காவிரி pdf மைந்தன் download காவிரி மைந்தன் ePUB??ே பதில்களைத் தராமல் பல புதுக் கேள்விகளைக் கிளப்பிவிட்ட்து பொன்னியின் செல்வன் கதையில் வந்த பாத்திரங்கள் பின்னர் என்ன ஆயி?.

7 thoughts on “காவிரி மைந்தன்

 1. Krishnakumar Tk Krishnakumar Tk says:

  காவிரி மைந்தன் Epub ↠ காவிரி pdf, மைந்தன் download, காவிரி மைந்தன் ePUBகதை எழுதுவது சுலபமான காரியமில்லை நூறு பக்கங்கள் கொண்ட கதையை ஒரு மணி நேரத்தில் ஒரு வாசகன் படித்து விடக் கூடும் ஆனால் அந்த நூறு பக்கங்களைச் சுவைப்பட தருவதற்கு எழுத்தாளன் நிறைய உழைக்க வேண்டி இருக்கும்ஆயிரம் பக்கங்களுக்கு மேலான நீண்ட கதை எழுதுவது இன்னும் கடினம் இவ்வளவு ப?


 2. JM JM says:

  காவிரி மைந்தன் Epub ↠ காவிரி pdf, மைந்தன் download, காவிரி மைந்தன் ePUBVery boring first 100 pages Ponniyin selvan fans wont feel the same enthu to read this book if you have not read ponniyin selvan then i think it would be interesting Author has made lots of references and lines from ponniyin selvan So its repetitive Spoiler Alert Kandhan maaran and Thirumalai became lead characters in this novel Thirumalai's character reference is not in sync with ponniyin selvan Thirumalai is a spy he used to appear suddenly in ponniyin selvan just like a spy But in this novel he is seen everywhere just like a comman man and he is given equal respect as main characters His portrayal is as a friend to Maaran rather than a spy which makes the story less interesting Also Ravidhsan was shown as a mandirivathi who only plans and executes hidden plans like a fox not shown a soldier who cant manage fighting 2 arabiansin ponniyin selvan however in this novel he teaches everything to amarapujangan and makes him stronger so his character also not in sync with ponniyin sel


 3. Arun A Arun A says:

  காவிரி மைந்தன் Epub ↠ காவிரி pdf, மைந்தன் download, காவிரி மைந்தன் ePUBமுதலில் கல்கியின் பிரமாண்ட காவியத்தை தொடர வேண்டும் என்ற அனுஷா வெங்கடேஷின் முயற்சிக்கு ஒரு சபாஷ் பொன்னியின் செல்வரை படித்த பலபேருக்கு ஏற்பட்ட எண்ணத்தை சிலபேர் மட்டும


 4. Maniarasan Maniarasan Maniarasan Maniarasan says:

  காவிரி மைந்தன் Epub ↠ காவிரி pdf, மைந்தன் download, காவிரி மைந்தன் ePUBIf you love Ponniyin Selvan Please don't read this book You will hate the story The Character of Kandhamaran is portrayed like Marvel Hero I really hate the novel I have never written a negative review to a novel But I really hate the story and narrative I hate that author shorten characters full name I am sorry I took this book with lot of love and really hate myself for reading this book


 5. Abinaya AJ Abinaya AJ says:

  காவிரி மைந்தன் Epub ↠ காவிரி pdf, மைந்தன் download, காவிரி மைந்தன் ePUBGood


 6. Manikandan Manikandan says:

  காவிரி மைந்தன் Epub ↠ காவிரி pdf, மைந்தன் download, காவிரி மைந்தன் ePUBi completed ponniyin selvan so i want to know about chola that s why i want to read this noval


 7. Eswaran Kp Eswaran Kp says:

  காவிரி மைந்தன் Epub ↠ காவிரி pdf, மைந்தன் download, காவிரி மைந்தன் ePUBi want to read the book please send the copy of this book to my email after i will rating this book


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *