PDF Küreselleşme Kim İçin Kindle ↠ Küreselleşme ó usobet.co

Lümünde küreselleşme kavramının ideolojik niteliği ele alınıyor ve muhafazakâr neoliberal ideolojinin doğrudan bir ürünü olduğu ortaya konuyor İkinci bölümde neoliberal küreselleşmenin iktisat siyasası kuramsal temelleri ve pratik yaşamdaki uygulama sonuçlarıyla birlikte tartışılıyor Son bölümde ise Türkiye özelinde IMF programı ile somutlanan ve AKP iktidarınca yürütülen iktisat politikaları değerlendiriliyor Bu bölüm kapsamında üç ana tema ele alınıyor.

PDF Küreselleşme Kim İçin Kindle ↠ Küreselleşme ó usobet.co

[Ebook] ➠ Küreselleşme Kim İçin Author Erinç Yeldan – Usobet.co Ülkemizin yetkin iktisatçılarından Erinç Yeldan Küreselleşme Kim İçin? kitabında yaşadığımız küresel iktisat ikliminin tarihsel ve güncel analizini yapıyor Özellikle sayısal verileÜlkemizin yetkin iktisatçılarından Erinç Yeldan Küreselleşme Kim İçin? kitabında yaşadığımız küresel iktisat ikliminin tarihsel ve güncel analizini yapıyor Özellikle sayısal verileri emekçiler açısından can alıcı eğilimleri öne çıkaracak biçimde düzenleyerek yorumluyor Kavramların içini yeniden doldurarak iktisadın ve ekonomi politikaların nereden gelip hangi duraklardan geçerek bugünlere geldiğini önümüze seriyor Üç ana bölümden oluşan kitabın ilk bö.

PDF Küreselleşme Kim İçin Kindle ↠ Küreselleşme ó usobet.co

PDF Küreselleşme Kim İçin Kindle ↠ Küreselleşme ó usobet.co Erinç Yeldan Prof Yeldan received his PhD from University of Minnesota USA and joined the Department of Economics at Bilkent in 1988 He served as Chair to the Economics Department between 1998 and 2003 During 199495 he was a visiting scholar at the University of Minnesota where he taught Applied General Euilibrium Analysis He later visited International Food Policy Research Institute W

küreselleşme ebok İçin free Küreselleşme Kim kindle Küreselleşme Kim İçin eBookLümünde küreselleşme kavramının ideolojik niteliği ele alınıyor ve muhafazakâr neoliberal ideolojinin doğrudan bir ürünü olduğu ortaya konuyor İkinci bölümde neoliberal küreselleşmenin iktisat siyasası kuramsal temelleri ve pratik yaşamdaki uygulama sonuçlarıyla birlikte tartışılıyor Son bölümde ise Türkiye özelinde IMF programı ile somutlanan ve AKP iktidarınca yürütülen iktisat politikaları değerlendiriliyor Bu bölüm kapsamında üç ana tema ele alınıyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *