PDF/EPUB usobet.co ☆ Mirror กระจกสั่งตาย PDF ↠

❮PDF / Epub❯ ☂ Mirror กระจกสั่งตาย ✎ Author ภาคินัย – Usobet.co ‘7 วันจองเวร’ เป็นเรื่องของเซ้นส์ในการมองเห็นวิญญาณของคนที่เกิดในวัน‘7 วันจองเวร’ เป็นเรื่องของเซ้นส์ในการมองเห็นวิญญาณของคนที่เกิดในวันต่างๆแล้วต้องเข้าไปพัวพันกับความตาย‘Mirror กระจกสั่งตาย’เป็นเรื่องของคนเกิดวันจันทร์ที่มักมีจิตสื่อกับกระจกเงาว่ากันว่ายามใดได้ใกล้กระจกหลังเที่ยงคืนมักจะเจอ ‘สิ่งเร้นลับ’ รอบตัวเช่นเดียวกับ ‘เฟิร.

์น’ เด็กหญิงที่ต้องย้ายมาที่โรงเรียนใหม่ตอนกลางเทอมการเป็นเด็กใหม่นั้นย่อมเป็นที่หมายปองของเด็กเก่าที่ต้องการจะกลั่นแกล้งเธอใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางคนปองร้าย ไม่ว่าจะเป็น ‘เพื่อน’ หรือ ‘ซิสเตอร์’โชคดีที่ยังมี ‘เอย’ เด็กสาวผู้เผชิญชะตากรรมแบบเดียวกันเป็นเพื่อนรักแล.

mirror mobile กระจกสั่งตาย pdf Mirror กระจกสั่งตาย PDF/EPUB์น’ เด็กหญิงที่ต้องย้ายมาที่โรงเรียนใหม่ตอนกลางเทอมการเป็นเด็กใหม่นั้นย่อมเป็นที่หมายปองของเด็กเก่าที่ต้องการจะกลั่นแกล้งเธอใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางคนปองร้าย ไม่ว่าจะเป็น ‘เพื่อน’ หรือ ‘ซิสเตอร์’โชคดีที่ยังมี ‘เอย’ เด็กสาวผู้เผชิญชะตากรรมแบบเดียวกันเป็นเพื่อนรักแล.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *